Üsküdar kentsel dönüşüm çalışmalarıyla öne çıkıyor

0

Üsküdar Belediyesi’nden alınan bilgiye göre ilçede 6 bini aşkın bina ve 30 bini aşkın müstakil ünite dönüştürüldü.

Kirazlıtepe ve Ferah mahallelerinde yer alan “Çamlıca Camii Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi” kapsamında 8 Ocak 2018 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile 180 bin 550 metrekarelik alan riskli alan ilan edildi.

Riskli alanda 566 bina ve 1595 bağımsız bölüm olmak üzere toplam 7 parsel bulunmaktadır.

Bu alandaki kentsel dönüşüm çalışmaları Üsküdar Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) koordinasyonunda yürütülmektedir.


İkinci ve üçüncü fazların ise yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da örnek aldığı kentsel dönüşüm projesinin ilk etabında 504 konut ve 47 bağımsız ticari ünite; 2. etapta 706 konut ve 75 bağımsız ticari ünite, 1 cami ve 2 lojman; 3. etapta 666 konut, 20 bağımsız ticari birim, 2.500 araçlık otopark, 24 derslikli okul, danışma evi, garnizon ve aile sağlığı merkezi inşa edilecek.

Projede okul, cami ve lojman, danışma evi, patron ofisi, aile sağlığı merkezi ve parklar ile birlikte 1876’sı konut, 142’si ticari olmak üzere 2 bin 18 bağımsız birim inşa edilecek.

Yer üstünde 3 kattan oluşan binaların yatay mimari modelle yapıldığı, yerinde ve gönüllü dönüşüm örneğinin sergilendiği projede bağımsız birimlerin tamamı hak sahiplerine ait olacak.

Mahalle dokusunu korumak için binaların etrafı duvarlarla çevrilmese de, eski binalarının konumu ne olursa olsun, birimlerini satın alan hak sahiplerinin komşuluk ilişkilerini sürdürmesi amaçlanmaktadır.

İlk fazda çalışmaları tamamlanan otonom birimler hak sahiplerine teslim edilirken, ikinci ve üçüncü fazların da yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.


4 ilçede proje devam ediyor

Vatandaşların talebi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tavsiyesi üzerine Küplüce, Kirazlıtepe, Ferah ve Mehmet Akif Ersoy mahallelerinde yaklaşık 525 bin metrekarelik alan projeye dahil edildi.

Yeni belirlenen sınırlar içinde 1218 bina ve 5 bin 31 bağımsız birim bulunuyor.

Bu alandaki hak sahiplerinin tespitinin hızla tamamlanmasının ardından uzlaşma ve uzlaşma süreçleri başlatıldı.

Kentsel dönüşümün uygulanması için gerekli olan 2/3 çoğunluğun sağlandığı 1151 ada rezerv alan ilan edilerek tahliye ve yıkım işlemleri başlatıldı.

İnşaat çalışmalarının başladığı 85 bin 221 metrekarelik alanda toplam 137 bina ve 546 bağımsız birim yıkıldı. Emlak Konut’un 2 etap olarak inşa ettiği alanda 50 blokta toplam 1116 konut ve 37 ticari ünite olmak üzere toplam 1153 adet müstakil ünite inşa edilecek. Bu alandaki çalışmaların 2024 yılında tamamlanması bekleniyor.


Burhaniye Kentsel Dönüşüm Projesi

“Burhaniye Kentsel Dönüşüm Projesi” kapsamında 725 ada, 29 ve 30 parsel üzerinde 11.264 m2 alana sahip ilçede 10 bina ve 53 müstakil ünite bulunmaktadır.

Burhaniye İlçesi’ndeki yerler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından rezerv alan ilan edildi. Bu rezerv alanında 2/3 çoğunluk ile 9 blok ve 124 bağımsız birim inşa edilecektir.

Hak sahipleri ile uzlaşma, binaların tahliye ve yıkım süreçleri devam ediyor.


Fotoğraf: AA


Silivri depreminde hasar gören 11 bloklu site yeniden yapılıyor

Silivri merkezli 26 Eylül 2019’da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde bir bloğu ağır hasar gören Kandilli Özevim sitesinde de kentsel dönüşüm projesi kapsamında yenileme çalışmaları yapılıyor.

Kandilli ilçesinde Asma Sokak 35 numarada kayıtlı sitenin 7’nci bloğunda ağır hasar tespit edilmesinin ardından, yasal işlemlerin ardından tahliye ve yıkım işlemleri başlatıldı.

Özevim sitesi içerisinde kalan diğer 10 blok da incelenerek riskli yapılar belirlendi. Ardından 11 adet bina ve 258 adet bağımsız birimin tasfiye ve yıkım işlemleri tamamlandı. 937 ada 3 ve 8 parsellerde yer alan toplam alanı 15.869 m2 olan binalar rezerv alan ilan edilmiştir.

Arazi etüt ve bina projelendirme çalışmaları tamamlanarak rezerv alan ilan edildi ve TOKİ Başkanlığı kentsel dönüşüm uygulama ihalesini açtı. İnşaat çalışmalarının başladığı bölgede, kentsel dönüşüm talebiyle tamamı hak sahiplerine ait 11 blokta 293 konut yapılıyor. Özevim sitesinin dönüşümünün 2024 yılının sonlarına doğru tamamlanması bekleniyor.


Çatlak sütunları ve çökmüş balkonları olan 10 blok site

Üsküdar’daki bir diğer kentsel dönüşüm alanı ise Bulgurlu Mahallesi’nde yer alan Altınköy Sitesi 2 olarak belirlendi.

A9 bloğun bodrum kolonlarında derin çatlaklar olduğu, paslı kısımların dışarı sızdığı, donatıların aşındığı, deprem anında oluşacak kuvvetlere dayanamayacağı tespit edildikten sonra tehlikeli madde ile ilgili çalışmalar Üsküdar Belediyesi tarafından yürütüldü. Burada da riskli bina tespit edilerek yıkıldı.

Aynı sitedeki 6. bloğun balkonunun 5 Nisan 2021’de çökmesi üzerine, belediye tarafından yapılan yerinde incelemelerin ardından parseldeki binaların “yıkılmaya ve çökmeye yatkın” olduğu tespit edildi. Olası can ve mal kayıplarının önüne geçebilmek için hızlı tahliye işlemleri ile riskli yapılar tespit edilmiştir. Akabinde şantiyede bulunan 10 adet bina ve 320 adet otonom birimin tasfiye ve yıkım işlemleri tamamlandı. 91 nolu 5 parsel numaralı toplam alanı 10 bin 774 metrekare olan taşınmaz rezerv alanı ilan edildi.

Bu nedenle Emlak Konut’un kentsel dönüşüm uygulama ihalesinin ardından arazi etüt ve bina projelendirme çalışmaları tamamlanmış ve inşaata başlanmıştır. Tamamı hak sahiplerine ait olacak 10 blokta 320 konutun yapıldığı Altınköy 2 sitesinde devam eden çalışmaları 2024 yılının sonuna doğru tamamlamayı hedefliyor.


patlama ile bina

Valide-i Atik Mahallesi Abacıdede Sokak 232 Ada 32 Parsel 7 Şubat 2022 Tarihinde Havaya Uğrayan 2. Kat Bina kentsel dönüşüm kapsamına alındı.

Patlamanın ardından taşıyıcı sistemi ciddi şekilde hasar gören binanın tahliye ve yıkım işlemleri aynı gün içerisinde hızlı bir şekilde gerçekleştirildi. Patlamanın olduğu gün bina raporları hazırlanırken, 13 bağımsız bölümden oluşan yapı alanında zemin etüt çalışmaları ile birlikte tasarım çalışmaları yapıldı.

Emlak Konut tarafından kentsel dönüşüm başvurusu başlatılan binanın bu yıl içinde tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi gerekiyor.


Belediyenin kendi imkanlarıyla yürüttüğü işler

Erguvan Evleri projesi ise sosyal donatıları ve proje konsepti açısından Üsküdar Belediyesi’nin öz kaynakları ile yapılmış örnek bir proje olarak biliniyor.

Toplam 36 bina ve 90 müstakil ünitenin yıkıldığı Erguvan Evleri Projesi tamamlanırken, 13 bina ve 336 konut hak sahiplerine teslim edildi.

İlçe belediyesinin öz kaynakları ile yürüttüğü diğer kentsel dönüşüm çalışmaları Yavuztürk ilçesindeki 3 adada gerçekleştiriliyor.

3 bin 289 metrekare ortak arsa statüsündeki alanda tüm maliklerle anlaşma sağlanmış ve binalar boşaltılarak yıkılmıştı. Çalışmalarına başlanan bu kentsel dönüşüm projesi kapsamında 3 blok ve 72 bağımsız birim inşa edilecek. Proje önümüzdeki yıl içinde tamamlanmalıdır.

1640 ada üzerinde ortak parsel statüsünde olan 3 bin metrekarelik alanda tüm maliklerle anlaşma sağlanarak binaların tahliye ve yıkımı tamamlandı. Yıl sonunda tamamlanması beklenen bu proje kapsamında 3 blok ve 73 bağımsız birim inşa edilecek.

Aynı ilçede 1027 ada ve 1266 m2’de tüm maliklerle anlaşma sağlanarak yapılar boşaltılarak yıkıldı. 2024 yılında tamamlanması beklenen bu proje kapsamında 2 blok ve 43 müstakil ünite üretilecek.


Kentsel dönüşümü bekleyenler için geçici konutlar da yapıldı.

Kentsel dönüşüm yapılan bölgelerde vatandaşların geçici konut ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Üsküdar’da 5 blok, 173 konut ve 8 bağımsız ticari ünite inşa edildi.

“Depo konut alanı” olarak adlandırılan proje kapsamında, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ın 11 ilini vuran depremde evsiz kalanların geçici konut ihtiyaçlarını karşılamak için 29 bağımsız birim kullanılıyor.


Vatandaş beğendi, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi

Üsküdar Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürü Bayram Kaya, “Çamlıca Camii Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi” alanında yaptığı açıklamada, 6306 sayılı yasa kapsamında “riskli alan”, “rezerv yapı alanı” ve “riskli yapı” gibi başvuruların yapılabileceğini söyledi.

“Çamlıca Camii Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi” bölgesinin de “rezerv yapı alanı” olduğunu belirten Kaya, “Cumhurbaşkanımızın deprem bölgesi için örnek gösterdiği projemiz. Bu projenin beğenilmesi ve vatandaşların talebi üzerine Cumhurbaşkanımız dönüşüm çalışmalarının başlatılması talimatını verdi. Gayrimenkul, İskan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte süreçleri yürütüyoruz. Ancak birçok alanda riskli tesislerimiz ve yedek yapı alanlarımız var.”

Kaya, Silivri merkezli depremin ardından İstanbul’da kentsel dönüşümün ivme kazandığını, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından uygulamalarda artış yaşandığını söyledi.

Yaşanan bu acı felaketin ardından depremin hararetiyle vatandaşların kendilerinden birçok talepte bulunduğuna işaret eden Kaya, “Gelin binamızı inceleyin, dönüştürelim” dedi.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku