Türk Eximbank'tan 1 milyar euroluk kredi anlaşması

Türk Eximbank, Dünya Bankası garantisiyle 1 milyar euroluk kredi anlaşması imzaladığını duyurdu.

Türk Eximbank, iklim değişikliğiyle mücadele ve Türkiye'nin karbon salımı hedefi doğrultusunda sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak amacıyla ihracatçıların yeşil dönüşüm yatırımlarını desteklemek amacıyla sunduğu öncü finansman fırsatlarına 7 Mayıs 2024 kontrgarantisi ile bir yenisini daha ekledi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Dünya Bankası'nın Bankacılık Grubu üyesi Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası'nın (IBRD) sunduğu garantiyle, 600 milyon avroluk ilk hasar tazminatı yapısında “Türkiye Yeşili” “. İhracat Projesi'nin 1 milyar euroluk finansman sözleşmesi imzalandı. Deutsche Bank, Standard Chartered Bank, BNP Paribas ve ING Bank'ın katılımıyla hayata geçirilen 10 yıl vadeli kredi, Türk Eximbank'ın bugüne kadarki en büyük kredi operasyonu olmasının yanı sıra, IBRD'nin ihracatçıların yeşil dönüşümünü destekleyen ilk garanti operasyonu olma özelliğini de taşıyor.

Söz konusu finansman operasyonu (Türkiye Yeşil İhracat Projesi kapsamında); IBRD, kreditörler ve Türk Eximbank arasındaki işbirliği, Türk ihracatçılarının Avrupa Birliği'nin Karbon Sınırı Ayarlama Mekanizması (CBAM) sonucunda ortaya çıkabilecek zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı olmayı amaçlıyor. Avrupa Birliği'nin Karbon Sınır Düzenleme Mekanizması (CBAM) başlangıçta 2026'dan itibaren karbon yoğun sektörleri hedef alsa da, gelecekte diğer karbon yoğun sektörler ve karbon vergileri için diğer ihracat pazarlarında da uygulamaya konulacak. Etkilenen sektörlerde faaliyet gösteren ihracatçıların maruz kalabileceği olumsuz etkilerin önlenmesi ve çevre dostu ürünler üreten ihracatçıların ihracatlarını artırmalarına yardımcı olmak amacıyla; Yenilenebilir enerji üretimi, enerji verimliliği yatırımları ve bu yatırımları yapan ihracatçıların işletme sermayesi ihtiyaçları finanse edilecek. Kredinin daha önce bahsedilen yeşil dönüşüm ana odağının yanı sıra kadınların işgücüne katılımını destekleyen şirketlerin finansmanı ve KOBİ'lerin finansmanı gibi sosyal hedefleri de bulunmaktadır.

NET SIFIR EMİSYON HEDEFİ 2053

Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü Kerem Dönmez, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “Ekonomimizin itici gücü olan ihracatçılarımızın finansmana erişiminin sağlanmasına büyük önem veriyoruz. uygun koşullar altında ihracatçılarımızın Avrupa Birliği Karbon Sınır Ayarlama Mekanizmasına (CBAM) adaptasyonunu destekleyerek uluslararası rekabet gücünü artırmak. Bu amaçla geliştirilen Türkiye Yeşil İhracat Projesi'nin, ülkemiz ihracatçılarının yeşil dönüşümünü hızlandıracağına, yeni iş fırsatları yaratacağına ve ülkemizin 2053 yılına kadar net sıfır emisyon hedefine destek olacağına inanıyorum. “Dünya Bankası ile çalışmaya devam edeceğiz. ve diğer kalkınma ortaklarımızla önümüzdeki dönemde nitelikli verimliliğe dayalı ve ihracat odaklı büyümeyi desteklemek için çalışıyoruz” dedi.

Anlaşmaya ilişkin yorum yapan Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez şunları söyledi: “İhracat sektörünün başarısının devam etmesi, Türk ekonomisi için hayati önem taşıyor ve sürdürülebilirliğe geçiş, hükümetin en önemli önceliği olmaya devam ediyor. “Dünya Bankası, yalnızca düşük karbonlu bir geleceğe küresel geçişi desteklemekle kalmayıp aynı zamanda hem şirketlerin hem de ülkelerin rekabet gücünü artıracak bu girişimlere katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyor.”

“TÜRK İHRACATÇININ UZUN VADELİ FİNANSMAN İHTİYAÇLARINA DA DESTEK OLACAK”

Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, yaptığı açıklamada, “Türkiye'nin iklim değişikliğine uyum çabalarına 10 yıllık kaynakla eşlik ederek, uygun maliyetli uzun vadeli finansmanla Türk ihracatçısının yeşil dönüşümünü ve yeşil ihracatını desteklemekten mutluluk duyacağız. IBRD garantisi kapsamında sağladığımız 1 milyar avroluk sera gazı emisyonlarını azaltmak amacıyla Avrupa Birliği tarafından düzenlenen CBAM, Türk malı malları “karbon vergisi” şeklinde ithalat tarifelerine tabi tutacak. Bu durum, ihracatçılarımızı düşük karbonlu üretim süreçlerini kullanan şirketlere kıyasla rekabet açısından dezavantajlı hale getirecek ve potansiyel olarak ürünlerinin Avrupa Birliği ve diğer ihracat pazarlarında pazarlanabilirliğini etkileyecektir. nispeten yakın bir gelecekte, 2030 yılına kadar. Bu nedenle ihracatçılarımızın, ihracat potansiyellerini korumak için üretimlerini mümkün olduğunca uyarlamaları ve karbondan arındırmaları bekleniyor. Sağladığımız bu kaynakla, düşük karbonlu ihracata geçiş ve CBAM'dan etkilenecek sektörlerde ihracatçıların rekabet gücünün korunmasına yönelik çizilecek stratejik yol haritasında üzerimize düşeni yapacağız. Bu bakımdan söz konusu kaynak, Türkiye'nin iklim değişikliğine uyum çalışmalarına eşlik edecek ve aynı zamanda Türk ihracatçısının uzun vadeli finansman ihtiyaçlarına da destek verecek. “Öte yandan Türk Eximbank olarak, iklim değişikliğiyle mücadele ve karbonsuzlaşma konusunda önemli bir oyuncu olmanın yanı sıra, Türkiye ihracatının yeşil dönüşümüne de Türkiye’de bir ilk olan bu öncü operasyonla aktif olarak katkı sağlamaya devam edeceğiz. Dünya Bankası” dedi.

Türkiye Ülke Müdürü ve Deutsche Bank A.Ş. Genel Müdür Orhan Özalp şunları söyledi: “Ülkemizin önde gelen ihracat kredi kuruluşu Türk Eximbank'a sağlanan 1 milyar Euro tutarındaki anlaşma, Deutsche Bank'ın Türkiye'ye ve bankaya olan bağlılığını gösteren tarihi bir anlaşmadır. Deutsche Bank'ın Türkiye'ye olan bağlılığı, ülkenin makroekonomik görünümü iyileştikçe artmaya devam edecektir. Dünya Bankası, Türk Eximbank ekibi, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve diğer ortak kreditörlerin güvencesiyle hızlı bir şekilde sonuçlanan anlaşmada emeği geçen tüm taraflara teşekkür ediyoruz” dedi.

Standard Chartered Genel Müdürü Kaşif Atun şunları söyledi: “Standard Chartered, IBRD, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve diğer kreditörlerle yakın iş birliği içerisinde çalışarak, sağlanan önemli miktarda ve en yüksek finansman için küresel koordinatör, yetkilendirilmiş Lider Düzenleyici ve Kredi Aracısı olarak görev yaptı. Türk Eximbank tarafından IBRD garantisiyle yapılan bu anlaşma, Türk Eximbank'ın çok rekabetçi oranlarda uzun vadeli finansman elde etmesine yardımcı olmuştur. Enerji dönüşümü ve karbonsuzlaştırma konusunda müşterilerimize ve faaliyet gösterdiğimiz topluluklara destek vermek Bankamızın stratejisinin merkezinde yer almaktadır. “Ülke için çok önemli olan bu işlemin bir parçası olduğumuz için minnettarız” dedi.

Türk Ekonomi Bankası (TEB) Genel Müdürü Ümit Leblebici şunları söyledi: “TEB olarak müşterilerimizin sürdürülebilirlik odaklı yatırımlarına finansman sağlanmasında ve bu alandaki projelerine destek verilmesinde aktif rol alıyoruz. İhracatçılarımız başta olmak üzere kurumsal müşterilerimize yeşil dönüşüm süreçlerinde danışmanlık desteği veriyor ve ihtiyaç duyabilecekleri finansal ürünleri sunuyoruz. Ayrıca küresel ortağımız BNP Paribas Grubu'nun ESG ve sürdürülebilir finans alanındaki bilgi ve deneyiminden de faydalanıyoruz. Türk Eximbank ile yapılan bu başarılı işlem, BNP Paribas Grubu'nun Türkiye'deki kurumsal müşterilerinin iklim değişikliği risklerine uyum sağlama ve daha az karbon emisyonu üreten faaliyetlere geçiş konusunda kararlılıkla desteklenmesi stratejisinin önemli bir göstergesidir. “TEB olarak BNP Paribas Grubu ile birlikte müşterilerimizin yeşil dönüşüm süreçlerinde yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

ING Türkiye CEO'su Alper Gökgöz ise şunları söyledi: “ING olarak sürdürülebilirliği stratejik önceliklerimiz arasına koyuyoruz ve yeşil dönüşümün kolektif çaba ve eylem gerektirdiğine inanıyoruz. Sürdürülebilir finans alanında uluslararası uzmanlığımızdan, deneyimimizden ve güçlü küresel ağımızdan faydalanarak ülkemize katkı sağlıyoruz. Müşterilerimize sürdürülebilir finansal yol haritaları oluşturma konusunda destek oluyor, uluslararası kredi ve borç sermaye piyasalarına erişimlerine katkıda bulunuyoruz. Türkiye'deki ihracatçılarımızın yeşil dönüşümünün ihracat kapasitelerini korumaları ve rekabet avantajı kazanmaları açısından çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bu bağlamda sürdürülebilirliği stratejisinin merkezine koyan ING Grubu kapsamında, uluslararası düzenlemelerdeki uzmanlığımızı, müşterilerimizin sıfır enerjiye geçişini desteklemek için deneyim ve bilgi birikimimizi aktarabileceğimiz bir fırsat olarak görüyoruz. Dünya ve müşterilerimizin yeşil dönüşümüne katkıda bulunmaya önem veriyoruz. Aynı zamanda sürdürülebilir bir ekonomi ve toplumsal kalkınma için kadınların çalışma hayatında güçlenmesinin önemli olduğuna inanıyoruz. “Bu bağlamda ihracatçılarımızın yeşil dönüşümünü destekleyen, kadın dostu şirketlerin ve KOBİ’lerin finansmanını teşvik eden, Türkiye’nin sürdürülebilirlik yol haritasına ve ekonomisine katkı sağlayan bu değerli işbirliğinde yer almaktan mutluluk duyuyoruz.”


etiketler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir